Nacionalni park Durmitor obiluje florom i faunom. Procenjuje se da se na Durmitoru nalazi više od 1500 biljnih vrsta. Ušumama se mogu naći: smeđi medved, vuk, divlja svinja, divlja mačka, divokoza, više vrsta orlova, tetreba I jarebica.

Sezona lova na zivinu kao što su jarebica, šljuka I prepelica je otvorena od 1. oktobra do 1. aprila.

Lov na grabljivice poput vuka i lisice dozvoljen je tokom čitave godine.

Etno selo Vojinivić u saradnji sa lovačkim udruženjem Plužine Crna Gora, organizuje lovačke pohode.

Na planini Durmitor možete loviti: Okolina našeg etno sela pogoduje lovu, a u blizini se u najvećem broju mogu naći zečevi, lisice, vukovi i divlje svinje, dok se ostale životinje sreću nešto ređe.

Hajka

U zavisnosti od interesovanja koje se bude iskazalo, Etno selo Jojinović u saradnji sa lovačkim udruženjem Durmitor, organizuje hajke na vuka i divlju svinju, nekoliko puta tokom zimskog perioda.

Organizovane hajke

  • Vuk
  • Divlja svinja

Ukoliko želite da Vas redovno obaveštavamo o lovačkim događajima, prijavite se za email obaveštenja etno sela Vojinović, tako što ćete uneti Vašu email adresu:
Prijavite se na email obaveštenja etno sela Vojinović